Tag: zmiana płci

Wymiary seksualności człowieka

Seksualność człowieka jest wielowymiarową sferą życia. Składają się na nią różne kategorie: 1. Tożsamość płciowa – polega na świadomym i trwałym przeżywaniu własnej płciowości. Każdy człowiek ma świadomość swoich narządów płciowych oraz innych cech...

Leczenie transpłciowości

W Polsce osoby transpłciowe można leczyć po osiągnięciu przez nie 18-go roku życia. Leczenie jest wieloetapowe, poniżej opisano każdy etap. Etap I – Diagnoza. Na etapie diagnozy wykonuje się badanie lekarskie seksuologiczne i psychiatryczne...