Tag: ympozjum Naukowego Oddziału Północno-Zachodniego i Sekcji Urologów Wojskowych PTU