Tag: WHO

Deklaracja Praw Seksualnych

Deklaracja Praw Seksualnych (Światowa Organizacja Zdrowia, 2002 r.) 1. Prawo do wolności seksualnej. Wolność seksualna obejmuje możliwość posiadania i spełniania swoich potrzeb seksualnych. Jednak wyklucza jakikolwiek przymus seksualny w jakiejkolwiek sytuacji życiowej. 2. Prawo...

Co to jest zdrowie seksualne?

Przez stulecia seks i zdrowie seksualne definiowane były przez pryzmat reprodukcji. Jeszcze na początku XX wieku w naszym kręgu kulturowym uznawano, że każda aktywność seksualna nie służąca zapłodnieniu jest oznaką zaburzenia seksualnego. Zatem według...